Denní výluky drážní dopravy na trati č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou (úsek Střelice – Mor. Bránice) ve dnech 9. a 19. 11. 2009

Správa železniční dopravní cesty, s. o. (provozovatel železniční infrastruktury), za účelem údržby železniční infrastruktury, vyloučí ve dnech 9. a 19. 11. 2009, v době od 7.05 hod. do 19.00 hod., drážní dopravu v úseku Střelice – Mor. Bránice.

V uvedeném období je na trati č. 244 (Brno hl. n. – Hrušovany nad Jevišovkou) vyhlášen výlukový jízdní řád, který je vyvěšen ve stanicích a na zastávkách na těchto úsecích tratí.

Autobusy ve směru Brno – Střelice – Moravské Bránice pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Brno hl. n. přímo do Silůvek a dále do železniční stanice Moravské Bránice, kde bude přestup do vlaku směr Hrušovany n. J. a Oslavany.
Linka B – pojede ze železniční stanice Střelice, kde bude přestup z vlaku ze směru Brno – Zastávka u Brna, přes Radostice a Silůvky do železniční stanice Moravské Bránice, kde bude přestup do vlaku směr Hrušovany n. J. a Oslavany.
Vlaky jsou v úseku Brno hl. n. – Střelice odřeknuty. Cestující využijí vlaků směru Brno – Zastávka u Brna (trať č. 240).

Autobusy ve směru Moravské Bránice – Střelice – Brno pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A pojede od železniční stanice Moravské Bránice přes Silůvky přímo k železniční stanici Brno hl. n.
Linka B – pojede od železniční stanice Moravské Bránice přes Silůvky a Radostice k železniční stanici Střelice, kde bude přestup na vlaky směru Zastávka u Brna – Brno.
Vlaky jsou v úseku Střelice – Brno hl. n. odřeknuty. Cestující ze Střelic využijí vlaků směru Zastávka u Brna -Brno hl. n. trať (č. 240).

Výlukový jízdní řád si můžete stáhnout zde.