Ekumenické shromáždění Prštice + Kounice

Je už dlouhou tradicí, že se v lednu scházejí v naší zemi křesťané různých církví k společným bohoslužbám, ekumenickým bohoslužbám. Scházíme se takto, abychom se navzájem poznali a sblížili, navzdory historickým rozdělením. Je to důležité, neboť jsme jako křesťané společně povoláni k úkolům ve světě a společnosti, abychom tím vydávali svědectví o Kristově lásce.
I v našem okolí se budou letos dvě takováto shromáždění konat:
– 23. 1. 2011 v 15.00 v kapli u hřbitova v Pršticích, bude zde při bohoslužbě zpívat pěvecký sbor Izmael z Klobouk vánoční zpěvy a spirituály
– 30. 1. 2011 v 15.00 v Dolních Kounicích, kostel sv. Petra a Pavla