Faktury za vodné a stočné

V následujících dnech obdrží všichni občané obce Silůvky do svých schránek faktury na vodné za 2. pololetí roku 2008 a stočné za celý rok 2008. Faktury je možno platit bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol je číslo smlouvy, nebo v hotovosti v následujících termínech dle ulic:

Pondělí 20.4.2009 9-19h – ulice: Nádražní, Prachatičky, Anenská
Středa 22.4.2009 9-19h – ulice: Pod Lipami, Úvoz, Na Rybníkách, Kopaninky
Pondělí 27.4.2009 9-19h – ulice: Sokolská, Na Nivách, Na Vývozech, Trávníky

Poplatky za svoz odpadu a ze psů budou na Obecním úřadě Silůvky vybírány v druhé polovině května, termín bude vyhlášen rozhlasem, oznámen na tomto webu a vyvěšen v místních obchodech.