Hasiči pořádali zájezd do muzea v Oslavanech, kam byla umístěna silůvská historická stříkačka Hrček a Neugebauer

V sobotu 18. listopadu 2017 byla převezena historická motorová stříkačka Hrček a Neugebauer do hasičského muzea v Oslavanech. Tato stříkačka byla vystavena na slavnosti u příležitosto 120 let hasičů a 740 let obce v sobotu 24. června 2017. Tam starosta sboru Radim Kominacký slíbil, že tato stříkačka nezůstane schovaná někde v kůlně, ale bude vystavena. Renovace této stříkačky byla náročná a stála mnoho hodin času. Největší zásluhu na tom má Jan Světlík, člen našeho sboru.

Příprava na převoz začala již v pátek 17. listopadu 2017, kdy musela být stříkačka rozebrána, aby prošla úzkými dveřmi muzea. V sobotu 18. listopadu byl uskutečněn vlastní převoz. Přímo v prostorách muzea byla stříkačka opět složena. Do muzea byly zapůjčeny také dvě historické ruční stříkačky. Tímto zveme všechny k návštěvě hasičského muzea na zámku v Oslavanech.  Fotky z převozu najdete zde.

 

Dne 27.1.2018 výbor SDH uspořádal návštěvu hasičského muzea v Oslavanech. Mezi exponáty se vyjímala i naše silůvská historická stříkačka Hrček a Neugebauer a ruční stříkačka. Návštěvy se zúčastnilo 20 občanů a výbor SDH. Návštěva se velice povedla, všichni zúčastnění se shodli na tom, že se historickým věcem  nemohlo najít důstojnější místo. Všem kdo se podíleli na převozu exponátů  a zúčastnili prohlídky muzea děkuje výbor SDH Silůvky.  Fotky ze zájezdu najdete zde.