Již od zavedení hradové soustavy v naší zemi v 11. století začíná vrchnost ukládat robotní povinnosti svým poddaným (dřívější forma daní).
K tomuto účelu byly domy poddaných označeny „numery“ – robotními čísly, aby mohlo být evidováno plnění robotních povinností.

V roce 1763 bylo v Silůvkách 17 půlláníků, 22 čtvrtláníků a 16 domkařů.
V tomto roce je v obci zaveden Tereziánský katastr, včetně nového číslování domů (stará numera byla zrušena).
Je s podivem, že panští úředníci započali číslovat za potokem chaloupky stojící na levém břehu potoka od dnešních Štěpánkových čp. 1 až k čp. 15 na konci řady domů pod Horkou.
Číslo 16 bylo osamoceno u brodu přes potok, mezi dědinou a chalupníky.
Následovalo číslování půllánů a čtvrtlánů na dědině, od čp. 17 až k čp. 28, které v té době bylo vedle čp. 27.
Domy čp. 27, 28, 29 a 59 byl původně svobodný dvůr. Při číslování v roce 1763 je tento dvůr rozdělen na 4 čtvrtlány. Tam se přešlo na druhou stranu cesty k čp. 29 a zpět až k čp. 49, dnešní Schoř Milan. K této řadě náležela i radnice čp. 39, čp. 40 obecní šatlava, čp. 41 obecní pastouška a čp. 42 – nyní Hron Antonín.
Od čp. 49 přechází číslování na druhou stranu a pokračuje čp. 50 na náves k čp. 55 – bývalý rolník Škorpík Josef (nyní dům již zbourán), kde končí.

Číslování postupovalo dům vedle domu po pořadí. Od té doby však byla domovní čísla přidělována tak, jak se postavil nový dům. Tak Machalovi čp. 56 mají dům vedle čp. 14. Škola postavena v roce 1783 má čp. 57 a stojí vedle čp. 5 Klempů. Dnes už je však stará škola zbourána a čp. 57 nese dům Josefa Záděry na Anenské ulici. Čp. 58 měli Nestrašilovi – vedle hasičky, nyní je mají Fialovi na Prachatičkách.

O Velikonocích roku 1847 vyšel z panské kovárny (vedle hasičky) oheň, který spálil 10 okolních domů – čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 57, 58, 60 a 61. Mezi nimi shořela i škola (čp. 57). Dům čp. 6 zůstal pustý – neobydlen. Zanikla také panská kovárna.

Čp. 59 dostali Záděrovi při dělení dvora na čtvrtlány (čp. 27, 28, 29 a 59). Čp. 60, 61 a 63 jsou Pod Lipami, čp. 62 k nádraží (bývalý Prax Josef). Čp. 64 je na Prachatičkách. Dům je přestavěn z bývalého preshausu rodem Kadaňků, kteří sem přišli z Mělčan na stavbu dráhy. Dům čp. 65 stával na místě bývalé hospody Pařilka (Beránkovi). Nyní má toto číslo p. J. Šalplachta na Nádražní ulici. Čp. 66 je Pod Lipami – Noskovi, nyní Neuovi.
Kubíkův dům čp. 67 stával na Trávníkách, roku 1934 byl poškozen povodní a přestavěn na Rybníky – nyní Beneš Milan.
Domy čp. 68, 69, 70, 71 a 72 vznikly 30. 11. 1869 rozdělením čtvrtlánu č. 17.
Čp. 73 na Trávníkách byl nový. Čp. 74, 75, 76 a 77 z roku 1870 jsou strážní domky u dráhy. Dům čp. 78 vznikl rozdělením domu čp. 70. Zřídila jej obec pro novou porodní babici Františku Ryšavou. Čp. 79 a 80 Pod Lipami – nové domy.

V roce 1874 staví obec novou školu u potoka, s čp. 81.
Staví se další nové domy v prolukách. Domy čp. 82, 85 a 90 na pustém domu čp. 6 jsou z roku 1888, kdy se stavěla přes obec první silnice od Moravských Bránic k Tikovicím. Most u školy nahradil dosavadní brod a lávku. Čp. 82 na Sokolské (Špačkovi), vedle domu čp. 6, čp. 83 Pod Lipami (Šedrlovi), čp. 84 Trávníky (R. Dobrovodská), čp. 85 Sokolská (Klusáčkovi) vedle čp. 16, čp. 86 Anenská je výměnek domu čp. 28, čp. 87 Pod Lipami (F. Koudela), čp. 88 a 89 jsou první domy na hrázi rybníka Plouzka.
Čp. 90 (Maděránkovi) postaven na místě zbořeného domu čp. 6.
Čp. 91 Pod Lipami (Axmanovi – Ondrášková J.).
Čp. 92 Nádražní (Štefanovi – Rybníček Jan).
Čp. 93 Na Rybníkách (Veitrovi).
Čp. 94 stával na místě stodoly Fr. Sládka naproti Vašákovým. Nyní má toto číslo St. Jakš na Nivách.
Čp. 95 – nový dům Höklů – Domesů.
První domy na Prachatičkách, čp. 96, 97 a 98 se stavěly roku 1899.
Čp. 99 Pod Lipami (Rapouch – Krutiš) vznikl rozdělením domu čp. 1.
Čp. 100 (Pekárek – Severa) vedle obecní struhy, naproti domu čp. 4.
Čp. 101 v Úvoze (Hledík – Veselý).

Původní čísla z roku 1763 (prvního číslování) mají přiděleny následující domy:

čp. 3 – J. Bergl – sedlář (nyní Stehlík J., Anenská)
čp. 6 – Schrámkovi, Sokolská (nyní Grandeovi, Kopaninky)
čp. 30 – Zoufalý E., Anenská (nyní Duchoňovi, Anenská)
čp. 34 – Šalplachta J., Anenská (číslo nepřiděleno)
čp. 36 – Světlíkovi, Anenská (nyní Mulíčkovi, Na Rybníkách)
čp. 40 – Slavíkovi, Prachatičky (číslo nepřiděleno)
čp. 41 – obecní pastouška, Prachatičky (nyní Bohdaň P., Prachatičky)
čp. 47 – Franc Helar, Anenská (nyní Dobrovodský B., Anenská)
čp. 55 – Škorpíkovi, Anenská (nyní Matuška Vl., Na Rybníkách)
čp. 57 – škola, Sokolská (nyní Záděra Jos., Anenská)
čp. 58 – Nestrašil, Sokolská (nyní Fiala Pavel, Prachatičky)
čp. 65 – Beránek, Pod Lipami (nyní Šalplachta J., Nádražní)
čp. 67 – Kubíkovi, Trávníky (nyní Beneš M., Na Rybníkách)
čp. 72 – Škorpík J., pekárna, Sokolská (nyní Jeglová H. Trávníky)
čp. 75 – nádražní stanice (nyní Šalplachta V., Na Nivách)
čp. 77 – dráha – Hronovi, samota (číslo nepřiděleno)
čp. 94 – šroťák – panská kovárna (nyní Jakš St., Na Nivách)
čp. 98 – Chrástovi (107) Kališovi, Anenská

Stojí za povšimnutí, že před sto lety, kdy pálená křidlice již převládá nad slaměnými došky a protipožární uličky mezi domy začínají ztrácet význam, jsou původní domy rozšiřovány až na hranice parcely. V těchto uličkách se staví také nové domy. Čp. 56, 72, 133, 73 a 84 na ulici Trávníky jsou toho důkazem.

Za první republiky v letech 1918–1938 se v Silůvkách postavilo 90 nových domů, čp. 120 – 209, mezi nimi také Orlovna čp. 54, Sokolovna čp. 132, pošta čp. 156, evangelická modlitebna čp. 184 a Hasičský dům.
Od roku 1938 dodnes 56 domů, hlavně na Rybníkách a na Anenské, ale toho už jsme všichni dobří pamětníci.

Informační list pro obyvatele obce Silůvky, číslo 1 (23), ročník 3, leden 2001, str. 3–5.