Nejstarším, trvale osídleným místem Slovanů v okr. Brno-venkov je Rajhrad, nejmladšími sídly pak Dvorská (Maxmiliánov) a Zastávka (Segengottes), ty nemají svoje vlastní katastrální území.

Ke všem obcím patřilo od pradávna též jejich okolí – popluží, později katastr. Za Marie Terezie (u nás roku 1763) byly hranice osazeny mezníky (hraničními kameny), v lese ještě stružkou, v polích mezí. Celý katastr byl zmapován, a rozdělen na stavební a polní parcely.

V následných letech silůvečtí občané přikupovali z okolních obcí další pozemky, až se katastr zvětšil na současných 732 ha zemědělské a lesní půdy. Jedná se o 5846 parcel. V obvodu hranic je 6 trojmezí. Sousedíme tedy se šesti obcemi: Prštice, Tikovice, Mělčany, Dolní Kounice, Moravské Bránice a Hlína. Celková délka hranic je 17 725 m.

Každého jara na sv. Jiří (24. dubna) se konaly tzv. „Svatojiřské obchůzky“. Dorůstající mládež spolu s radními v ten den obešla celé hranice, jednotlivé „sády“ očistila a nalíčila vápnem.

Na trojmezích byli mladíci „pasováni“ holí pastýře, který též nechyběl, aby si místo lépe zapamatovali.

V letošním, jubilejním roce 2000 bychom chtěli tuto tradici zopakovat.

Sraz bude v neděli 30. dubna 2000 ve 1300 hod. u „Salaše“ a odtud se vydáme na obchůzku 18 km dlouhých hranic našeho katastru.

Celý pochod bude snímán kamerou Jana Rybníčka a doplněn výkladem kronikáře obce o historii okolí naší obce.

Pokud bude mít někdo z občanů zájem, nechť obuje toulavé boty a vydá se ve stopách svých předků po hranicích, které tvoří obvod, v němž po staletí prožívali zlé i dobré časy ti, kteří nám zanechali své dědictví.

I oni zde v potu tváře chléb svůj dobývali a těšili se ze všech darů přírody i z výhledů daleko do kraje. Doufám, že i dnes může obchůzka obohatit účastníky o nové dojmy, poznání i milé pocity, na které zůstanou dlouho krásné vzpomínky.

Informační list pro obyvatele obce Silůvky, číslo 5 (14), ročník 2, duben 2000, str. 4.