Humanitární sbírka

Obecní úřad Silůvky a Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašují humanitární sbírku

  • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
  • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
  • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
  • Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Věci které nám, prosím, nedávejte:

  • elektrospotřebiče, ledničky, televize,
  • nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
  • dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční ve dvoře u obecního úřadu v pátek 29.5.2009 od 8:00 do 12:00 hod. a v sobotu 30.5.2009 od 9:00 do 11:00 hod.

Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více
na www.diakoniebroumov.org
. Dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800,
224 317 203.