Humanitární sbírka pro pomoc zaplaveným oblastem

Obec Silůvky, která ve spolupráci se společností Pomoc bez hranic pořádala ve dnech 11. a 12.8.2010 humanitární sbírku na pomoc zaplaveným oblastem, děkuje všem občanům, kteří se do sbírky zapojili. Vybrané věci (soupis zde) jsou dnes (16. 8. 2010) odváženy do Libereckého kraje.