• 1.4.2023
  • 8:00

V sobotu 1. dubna 2023 proběhne v Silůvkách celorepubliková akce Ukliďme Česko.

Sraz na návsi v 8.00 hodin.

Pojďme společně uklidit okolí obce Silůvky!

Okolí Silůvek můžeme letos uklízet  a sbírat odpadky do pytlů opět společně.

Sraz: v sobotu 1. dubna 2023 v 8:00 hod. na návsi u autobusové čekárny

Zajištěno: rukavice a pytle na odpadky budou na akci k dispozici

S sebou: dobrou náladu, vlastní pracovní rukavice a pevnou obuv. Po akci si opečeme na hřišti Pod Lipami buřty.