Kontejnery v zimě

Kontejnery   budou v zimním období otevřeny od  10 – 11   hodin  v   tyto    dny:

17.12.2022          7.1.2023                21.1.2023           4.2.2023                18.2.2023           4.3.2023        18.3.2023               1.4.2023                   Poté již každou sobotu od 9–11 h.