Prázdninový provoz knihovny

Vedoucí knihovny v Silůvkách paní Dvořáková oznamuje, že v měsících červenci a srpnu 2022 bude knihovna mít prázdninový provoz a knihy budou půjčovány každou sobotu pouze od 14 do 16 hodin.

Změny jízdních řádů od 1. 6. 2022

Linka  154 https://content.idsjmk.cz/jrady22/220601/154.pdf Linka501 https://content.idsjmk.cz/jrady22/220601/501.pdf Linka 510 https://content.idsjmk.cz/jrady22/220601/510.pdf

Informace k platbám poplatků na rok 2022

Od 1.1.2022 byly zvýšeny dle rozhodnutí zastupitelstva obce poplatky za likvidaci komunálního odpadu o 50,- Kč z dosavadních 550,- Kč na 600,-Kč na osobu/objekt a rok.  Poplatky plaťte nejlépe bezhotovostní formou na účet obce Silůvky č. 2053697349/0800 nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Silůvkách v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a […]