Nový kontejner na elektrozařízení a baterie

Červený kontejner společnosti Asekol  na sběr drobného vyřazeného elektrozařízení a baterií je nyní našim občanům k dispozici na ulici Trávníky, naproti bývalému kravínu. Na toto místo jsou postupně přemisťovány i ostatní kontejnery od obchodu. Uvolní se tak místo u zvoničky a přispěje to k lepšímu vzhledu středu obce.

Kontejnery usnadní občanům odevzdávání vysloužilých spotřebičů v blízkosti jejich bydliště.

Do kontejnerů nepatří: zářivky a úsporky, tonery a velké domácí spotřebiče včetně televizí a počítačových monitorů ( odevzdejte zdarma na sběrný dvůr nebo v rámci mobilních svozů)

Až 75 % drobného elektrozařízení po ukončení životnosti končí ve směsném komunálním odpadu, tedy následně bez využití buď na skládce nebo ve spalovně.Tento materiál lze přitom využít a recyklovat stejně jako např. plast, sklo a papír – pomozte nám to napravit !

Za každé sebrané kilo materiálu z červených kontejnerů současně přispějete  částkou  1 Kč na podporu handicapovaných spoluobčanů – Nadačnímu fondu Rovná šance.

V celé České republice občané aktuálně využívají již skoro 3000 ks červených kontejnerů a další přibývají – děkujeme  Vám za podporu a sběr!