Nový kontejner na zeleň a bioodpad

Oznamujeme občanům novinku: Ve sběrném dvoře u čističky je vyčleněn jeden kontejner speciálně na zeleň a bioodpad, další na objemný komunální odpad – tzv.směs a třetí na menší množství sutě. Kontejnery jsou otevřeny každou sobotu od 9.00 do 11.00 hod.