Obec Silůvky je ve veřejném zájmu určena nadále provozovatelem společné ČOV – nařízení výkonu veřejné služby

Obec Silůvky je určena provozovat jako doposud společnou ČOV. Rozhodnutí    (ke stažení zde) . Příkaz ve veřejném zájmu k tomu vydal nadřízený vodoprávní orgán MěÚ Šlapanice – odbor Životního Prostředí, který neshledal žádné pochybení provozovatele obce Silůvky v provozování ČOV a nařizuje obci Prštice platit za vyčištění odpadních vod předávaných k čištění. Obec Silůvky nedostala za tuto činnost čištění odpadních vod, kterou pro obec Prštice vykonává doposud zaplaceno od roku 2010. Oprávněné nároky včetně úroků za 6 let vymáháme po Pršticích soudně jako bezdůvodné obohacení. Obec Prštice totiž stočné od svých občanů pravidelně vybírá !

ČOV