Obecní úřad Silůvky informuje o ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Silůvky dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Silůvky svolaného starostou obce panem Zdeňkem Praxem.

Místo konání: zasedací místnost v 1. patře obecního úřadu Silůvky, Prachatičky 39

Doba konání: středa 31. 10. 2018 v 19 hodin

Program veřejného zasedání je zveřejněn na elektronické úřední desce