Pozvánka na promítání cestopisu

Beseda s promítáním filmu pana Libora Smejkala se koná v pátek 20. března 2015 v 18 hodin v 1. patře Obecního úřadu Silůvky. Pan Smejkal již jednu besedu v Silůvkách měl a jeho film a poutavé vyprávění přítomné zaujalo. Proto jsme se rozhodli pozvat jej znovu.

Téměř hodinový dokument objevuje krásy aljašské přírody, zvířat, lidí i život v této severské zemi. Vzlétneme letadlem k nejvyšší hoře Severní Ameriky Mount McKinley, zajedeme na kanadský Klondike rýžovat zlato ve stopách někdejších prospektorů, navštívíme indiánskou vesnici …. Obraz doplňuje bohatý komentář