Pozvánka na slavnostní otevření víceúčelového hřiště s umělou trávou a předání k užívání široké veřejnosti v sobotu 15.10.2016 od 13.00 hodin

Obec Silůvky Vás všechny srdečně zve na „Slavnostní otevření víceúčelového hřiště s umělou trávou v areálu Pod Lipami“.

„OBECNÍ HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY“

Nové hřiště je určeno všem obyvatelům obce pro realizaci spousty druhů sportů (např. volejbal, nohejbal, tenis, líný tenis, malá kopaná – fotbal/futsal, florbal, basketbal, stretbal, badminton, házená, vybíjená, hokejbal, hokej…a mnoho dalších…. Na umělé trávě nového hřiště lze také v zimě, (když bude stabilní mráz), vytvořit ledovou plochu jako kluziště na bruslení. Hřiště bude možné osvětlit.

Akce se koná v sobotu 15.10.2016 od 13.00 hodin.

PROGRAM AKCE:

 

  • Slavnostní otevření a předání do provozu, seznámení s možnostmi užívání – „OBECNÍ HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY“
  • Tenisová exhibice
  • Volejbalový turnaj všech přihlášených družstev – pro všechny bez omezení věku (informace o přihlášení družstev viz. níže)
  • Táborák vzadu za brankou – buřty, grilovačka a občerstvení zajištěno.
  • Hraje kapela GARÁŽMISTŘI (Laďa Veselý a Pavel Mikulica)
  • Ukončení akce….cca v 19.00 hodin dle počasí.

 


VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A K NÁSLEDNÉMU CELOROČNÍMU SPORTOVNÍMU VYŽITÍ.

informace k registraci družstev do volejbalového turnaje:

– registrace volejbalových týmů proběhne na místě v době konání akce do 13.30hodin u pana JANA HLAVONĚ

– věk hráčů není omezen

– v každém týmu bude hrát vždy max. 6 hráčů v poli,  z toho vždy dvě ženy nebo dívky

– podle počtu přihlášených týmů budou sdělena turnajová pravidla (zkrácené sety) a rozlosování

– pravidla volejbalu dle standardů v ČR

——-

Zatímní informace k budoucímu provozu víceúčelového hřiště s umělou trávou  :

– Správcem hřiště bude pan František Záděra, Pod Lipami 140, Silůvky

– Hřiště bude volně k dispozici všem obyvatelům Silůvek

– Všichni návštěvníci hřiště jsou povinni dodržovat PROVOZNÍ ŘÁD

– Správce hřiště bude kontrolovat dodržování provozního řádu a používání hřiště, případně poskytovat odbornou pomoc s instalací hracích sítí a zařízení

– Případná rezervace hřiště pro určitou skupinu sportovců na určitý datum a čas bude zpoplatněna 100 kč/hod.

– Rezervace bude evidovat správce pan František Záděra pomocí vhodného rezervačního systému i ve webovém prostředí

– Provozní řád a informace o rezervacích bude vyvěšen na vstupních brankách do hřiště a na webu www.siluvky.cz

– Hřiště bude možné ve večerních hodinách osvětlit

– Na hřišti lze vytvořit ledovou plochu jako kluziště na bruslení pouze v zimě, když bude stabilní několikadenní mráz

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A K NÁSLEDNÉMU CELOROČNÍMU SPORTOVNÍMU VYŽITÍ.

 

Zdeněk Prax – starosta obce