Pozvánka na výstavu do muzea v Moravském Krumlově k výročí 150 státní dráhy z Brna do Vídně od 19.4. do 21.8 2016

Pozvánka na výstavu v Moravském Krumlově k výročí 150 státní dráhy z Brna do Vídně.  Obec Silůvky zapůjčila na výstavu originály obrazů p.mistra Jiřího Zoufalého se železniční tematikou, která se váže právě k této trati vedoucí přes Silůvky. O výstavě se píše i v   Moravskokrumlovských novinách.