Přerušení dodávky elektrické energie

Na elektronickou úřední desku bylo přidáno oznámení o přerušení elektrické energie dne 16.4.2010 v ulici Pod Lipami, Úvoz, Kopaninky, část ulice Na Rybníkách a část ulice Anenské, více na el. úř. desce.