Starosta sousední obce Prštice jedná způsobem sobě vlastním a v období vánočních a novoročních svátků vyhrožuje obci Silůvky bezdůvodným zastavením dodávky pitné vody z Radostických zdrojů

Obec Silůvky je napojena na vodovodní řad Obce Prštice a odebírá od ní pitnou vodu čerpanou v Radosticích pro potřebu občanů obce, když se tak jedná o zásobování pitnou vodou obecně prospěšným zařízením.

 

Dne 31.12.2015 ( čtěte zde.) oznámil sdělením do datové schránky starosta obce Prštice Ing. Josef Daněk, že zastupitelstvo obce Prštice neschválilo pro rok 2016 cenu vodného pro obec Silůvky a dodávka vody pro obec Silůvky bude neprodleně ukončena (s odkazem na veřejné zasedání zastupitelstva obce Prštice ze dne 29.12.2015).

Domníváme se, že ze strany starosty obce Prštice pana Ing. Josefa Daňka se opět  jedná o účelové a úmyslné jednání, kterým se ovšem přímo někteří členové zastupitelstva obce Prštice mohou podílet svým rozhodnutím na závažném trestném činu obecného ohrožení zdraví a majetku obyvatel Silůvek i Prštic napojených na veřejný vodovod. To ale už vyšetří a posoudí orgány činné v trestním řízení.

Zde je OMLUVA A OPRAVA NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO UPOZORNĚNÍ ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE PRŠTICE ING. RADOVANA VENCÁLKA CSc. :

Tímto se omlouvám panu Ing. Radovanu Vencálkovi CSc. a současně Ing.Janu Slavíkovi za uvedení kolektivního orgánu zastupitelstva obce Prštice jako celku ve výše uvedeném článku.(opraveno tučně modře). Pan Ing. Radovan Vencálek CSc. a Ing. Jan Slavík jakožto členové stávajícího zastupitelstva obce Prštice hlasovali rozumně a byli proti při hlasování o usnesení, které většinově (5ti hlasy) schválilo  bezdůvodné uzavření veřejného vodovodu do obce Silůvky a v tomto případě  se jich netýká odpovědnost rozhodnutí většiny členů zastupitelstva. Oni dva se na tomto rozhodnutí nepodíleli, když hlasování je uvedeno až v později získaném a podepsaném zápisu z veřejného zasedání, nikoliv v dopise z 31.12.2015 a ještě jednou se mu omlouvám a respektuji práva k ochraně jeho osobnosti.

Nezbývá, než souhlasit s názorem, aby na základě podnětu jednaly orgány činné v trestním řízení – jako je státní zastupitelstvo, policie ČR a soud. Necháme tedy na nich, aby se případem zabývali a učinili závěry .

Zdeněk Prax – starosta obce