Starosta sousední obce Prštice odvádí pozornost občanů od prohraných soudních sporů tím, že po osmi letech zapřel úřadům, že v r. 2008 souhlasil, aby obec Silůvky byla určena provozovatelem společné ČOV a domáhá se provozování ČOV nějakou třetí osobou

Starosta obce Prštice Ing.Josef Daněk nyní na webových stránkách obce www.prstice.cz odvádí pozornost občanů od prohraných soudů a prosouzených peněz tím, že po osmi letech zapřel úřadům, že v r. 2008 velice rád souhlasil, aby obec Silůvky dělala práci i za něj a byla provozovatelem společné ČOV a nyní se domáhá provozování společného majetku „nějakou třetí osobou“. Kdo ale má ČOV provozovat jako ta třetí osoba? to ovšem neví. Pan starosta obce Prštice si myslí, že obec Silůvky si snad usurpuje právo provozovat společnou ČOV. To je omyl, již dříve jsme navrhovali provozovat společný majetek Dobrovolným svazkem obcí s možným udržením cen za stočné. Založení svazku ovšem není ze strany starosty obce Prštice Ing.Daňka akceptováno. Podle jeho vyjádření je mu evidentně  jedno, že provozování ČOV případným soukromým provozovatelem, kterého určí úřady přinese zákonitě tvorbu zisku na stočném a tudíž jeho zdražení (obec Silůvky jako provozovatel zisk netvoří) S obcí Silůvky jakožto provozovatelem ČOV pan starosta Ing. Daněk dokonce souhlasil v roce 2012 i písemně. viz podepsaný zápis

Takže na Ministerstvu Zemědělství a Úřadu JMKraje jedním dechem pan starosta Prštic vystupuje  a domáhá se práv spoluvlastníka ČOV, chce diktovat ceny a určovat provozovatele a současně ve stejný čas vystupuje na Okresním soudu Brno – venkov se žalobou, ve které tvrdí, že spoluvlastník ČOV obec Prštice vůbec není a nebyla. Tomu se říká „daňkova“ oddalovací  taktika „jak se nám to hodí a jak to pomůže oddálit cokoliv soudem rozhodnout“, jen ať se můžou Prštice dál a dál za obecní soudit a soudit a platit advokátovi a platit soudům……..