Tříkrálová sbírka

V nedělí 9.1.2011 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno Kč 21.878,-.  Výtěžek ze sbírky bude použit na projekty, které přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou:

  • Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
  • Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě
  • Charitní ošetřovatelská služba a Charitní pečovatelská služba Rajhrad
  • Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích.

Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních charit a pro případ živelných katastrof na humanitární pomoc v ČR a zahraničí.

Děkujem všem občanům, kteří do sbírky přispěli.