Vrácení knih do knihovny

Vedoucí knihovny v Silůvkách paní Zdražílková žádá čtenáře, kteří mají knihy zapůjčené déle než jeden měsíc, aby je vrátili do knihovny. Jelikož se provádí digitalizace knihovny, je nutno tyto knihy zadat do počítače.