Již za Přemyslovců bývaly součástí rodinných domů v zemi vyhloubené sklepy. Sklep potřebovala ke svému přežití každá rodina, stejně jako stále živé ohniště.

Během staletí se význam a užívání sklepů měnilo, ale vždy bylo nezastupitelné. V takovém sklepě muselo být v létě chladno, v zimě tam nesmělo mrznout, ani být příliš vlhko. Neboť uskladněné mléko, maso, zelí, víno, zelenina, ale i řepa a brambory vyžadovaly vhodné podmínky buď pro krátké, ale mnohdy i pro dlouhodobé uchování v dobrém stavu.

Sklepy bylo nutno také větrat a zabezpečit proti hlodavcům. Třebaže ne všechny tyto sklepy měly tyto vlastnosti, nacházely se původně v každém domě, nebo v jeho blízkosti. K některému domu patřilo i více sklepů. Je tomu tak vlastně dosud.

V naší vesnici je několik typů sklepů. V Anenské ulici od J. Brázdila čp. 50 až po M. Zoufalou čp. 27 a v čp. 16 jsou, nebo byly jen mělké, poměrně malé klenuté sklepy. To kvůli spodní vodě. Sklep bývalého dvora, nyní v čp. 27 je dosud zatopen a nepoužitelný. Na druhé straně ulice od čp. 28 (Škorpík Jan) jsou sklepy na dvorech, hlubší, klenuté, jejichž součástí je úzká šíje se schodištěm.

V mnoha případech stojí nad sklepem prešovna, nebo komora a nad ní ještě sýpka. Takové 300 roků staré sýpky stojí dosud v čp. 29 a čp. 44. Ta nejhezčí sýpka s prešovnou a sklepem stála do roku 1980 v čp. 33, byla již zbourána. V čp. 34, 35 a 38 bývaly mělké sklepy pod domy. V čp. 39 (Obecní úřad) je mělký, klenutý hospodský sklep užíván dosud.V domech čp. 43, 44, 45, 46, 48 jsou hluboké klenuté sklepy ve dvorech. Do sklepa v domě čp. 49 se vchází z ulice a je poměrně vlhký.

Rozvojem vinařství a zemědělství v obci dochází k budování dalších sklepů a preshausů a to většinou za dědinou, jelikož polovina domů z těch původních 28 neměla k tomu v domě vhodné podmínky.

Tak bylo kolem roku 1650 obnoveno Pod kaštanem 6 sklepů s preshausy, z nichž 4 stojí dosud. Tyto staré sklepy mají pohnuté osudy. Bývaly to nejdříve sklepy vinné. Když však v minulém století zničil révokaz 134 měřic (26,8 ha) silůvských vinic, sloužily nadále k uskladnění řepy a brambor. Dva byly přestavěny na obytné domy – čp. 64 a 109. V preshausu vedle Kubíkových bývala kovárna, také se tam cvičívalo, pokud nebyla Orlovna. Slavíkův preshaus sloužil jako dílna a kovárna pro JZD Silůvky, nyní jako vinný sklep P. Dobrovodského čp. 35. V preshausu J. Škorpíka čp. 55 bývala za JZD výkupna ovoce, hlavně rybízu.

Kromě těchto 6 sklepů bylo „Pod kaštanem“ vybudováno v minulosti ještě dalších 9 sklepů: Obecní, Kubíkův čp. 104, Zoufalův čp. 27, Škorpíkovi čp. 46 dva, Škorpíkův čp. 55, Nešpůrkův čp. 19, Jakšův čp. 51 a Záděrův čp. 50, ten je od roku 1902 zasypán. Těchto 9 sklepů je jenom vyhloubeno v zemi, je zaklenuta šíje a vlastní sklep není nijak vyztužen a drží díky soudržnosti zeminy, ve které jsou vyhloubeny.

Dalších 7 sklepů bylo vyhloubeno v úvoze za dědinou při cestě ke Hlíně, v dnešní Nádražní ulici. 4 sklepy na Prachatičkách, 5 sklepů v „Úvoze“ naproti domu čp. 101. 3 sklepy na Trávníkách, tam dokonce ve skále, 3 u cesty k Tikovicím, na dnešní Sokolské ulici.

Těchto 27 sklepů za vesnicí sloužilo našim zemědělcům převážně k uskladnění brambor a řepy v době jejich soukromého hospodaření. Jejich příznivé klima umožňuje uchovat skladované produkty stále čerstvé, téměř do nové sklizně.

Nesmíme také opomenout, že mnohé z uvedených sklepů během válek a násilností minulých dob poskytly úkryt vesničanům a odvrátily ztrátu jejich hrdla. Sklepy v té době vypadaly zcela jinak. Jejich okolí bylo zarostlé křovím a vchody do sklepů byly jen úzké a dobře ukryté.

Poslední sklepy tohoto typu hloubili: Tomáš Ptáček na Záhumenicích (sklep je zasypán), Arnošt Zechmeister na Prachatičkách (sklep je zasypán), Jan Vyskočil pod Kopcem a Pavel Fiala na Prachatičkách.

V roce 1763 bylo v Silůvkách užíváno 62 sklepů. 35 pod domy, 27 za vesnicí.

Z těchto 62 sklepů byl zrušen obecní sklep před domem č. 42 (Hronovi), sloužil též jako obecní šatlava. Zasypán byl sklep ve dvoře domu čp. 43, zasypán v čp. 55 při asanaci domu. Ze dvou sklepů byly zřízeny lednice. Přestavbou domů v Anenské ulici zaniklo rovněž několik sklepů, např. v domě. čp. 35.

Od roku 1910 se začínají budovat sklepy zcela jiného typu. Přímo pod obytnými domy. Jsou zděné, mají podobu místností. Slouží k uskladnění uhlí, dřeva, ale také zeleniny, ovoce a zavařenin. Také jsou v nich umístěny kotle ústředního topení, vodárny, rozvody tepla a vody i domovní odpady.

Většina sklepů této nedílné součásti lidského bydlení slouží dosud. I přes zcela rozdílný způsob hospodaření a bydlení než před staletími, nacházejí sklepy i v současné době své nezastupitelné uplatnění.

Sklepy, tyto nenápadné stavby skryté pod zemí spojené s věky mnoha vzpomínkami, kdy zemědělci rok co rok po jejich schodech nosili stovky pytlů brambor a jejich potomci v současné době zjišťují, že právě z pátého schodu je to nejlépe vychlazené a nejvíce chutnající a občerstvující české pivo.

Informační list pro obyvatele obce Silůvky, číslo 10 (32), ročník 3, říjen 2001, str. 5–7.