• 23.12.2022
  • 16:00

Jak se již stalo tradicí, budou skauti ze Silůvek roznášet betlémské světlo do vašich domovů 23. prosince 2022 od 16.30 hod.