• 18.6.2022
  • 14:00

Tělocvičná jednota Sokol Silůvky a 4. YMCA – skautský oddíl Sokolík Silůvky
si vás dovolují pozvat na slavnostní setkání všech, kteří prošli řadami skautského oddílu v Silůvkách v jakékoliv době a také příznivců a přátel tohoto oddílu.

Akce se uskuteční v sobotu 18. 6. 2022 od 14.00 hod.za sokolovnou v Silůvkách.

Během akce bude představena reprezentační publikace autorů Radka Neužila (Radýska), Martina Klempy (Pedra) a kolektivu dalších více než 70 spoluautorů nazvaná
PŘÍBĚH SKAUTINGU V SILŮVKÁCH od roku 1945 do současnosti.