Oznamujeme občanům, že faktury za vodné a stočné za rok 2015 je možno na Obecním úřadě v letošním roce zaplatit podle jednotlivých ulic a to následovně:

Ve středu 23. března v době 10.00-19.00 hod:   Anenská, Kopaninky, Na Nivách, Pod Lipami, Samota,Úvoz

Ve středu 30. března  v době 10.00-19.00 hod:   Nádražní, Na Rybníkách, Na Vývozech, Prachatičky,Sokolská, Trávníky

Faktury je možno zaplatit i bezhotovostní platbou na účet obce dle dispozic na faktuře, variabilní symbol je číslo faktury.

POPLATKY NA ROK 2016

Oznamujeme občanům, že poplatky se budou na Obecním úřadě v letošním roce vybírat:

Ve středu 18. května v době 9.00-19.00 hod.

Poplatky jsou následující: – za likvidaci komunálního odpadu – 550 Kč za osobu trvale hlášenou v obci/rok

– za likvidaci komunálního odpadu – 550 Kč za rekreační objekt nebo rodinný dům nebo byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba/rok

– za psa – 50 Kč za prvního psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa/rok

– za umístění reklamy – 200 Kč/rok

Poplatky je možno zaplatit i bezhotovostní platbou na účet obce Silůvky č. 2053697349/0800.

Variabilní symboly uveďte následovně:

– pro platby za likvidaci komunálního odpadu ve tvaru 1340+číslo popisné domu

– pro platby ze psů  bude 1341+č.popisné domu

– pro platby reklam 1343+ č.popisné domu.

(Příklad – odpad za 3 osoby a jednoho psa v rodinném domě 39 bude uhrazen na účet obce Silůvky následovně: Kč 1.650 variabilní symbol 134039 a 50 Kč za psa variabilní symbol 134139).

VŠECHNY PLATBY (VODNÉ, STOČNÉ I POPLATKY) JE MOŽNÉ ZAPLATIT V JEDNOM Z UVEDENÝCH TERMÍNŮ SPOLEČNĚ.

V případě jakýchkoli dotazů volejte tel: 547 225 127 nebo pište na mail: obec.siluvky@siluvky.cz.