Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Obecní úřad Silůvky informuje o ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Silůvky dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Silůvky svolaného starostou obce panem Zdeňkem Praxem.

Místo konání: zasedací místnost v 1. patře obecního úřadu Silůvky, Prachatičky 39

Doba konání: středa 31. 10. 2018 v 19 hodin

Program veřejného zasedání je zveřejněn na elektronické úřední desce

Oslava 100 let vzniku Československé republiky – sázení pamětní lípy, oslava 80.let odhalení Památníku osvobození

V pátek 26.10.2018 od 17.00 hodin – Oslava 100 let vzniku Československé republiky – sázení pamětní “ LÍPY REPUBLIKY“ v parku Na Rybníkách (křižovatka Kopaninky), účast a proslovy představitelů spolků a obce, recitace básně žákyní ZŠ, vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka z.s. (Moravský Krumlov), pěvecké vystoupení žáků ZŠ Silůvky, společný lampionový průvod k Památníku osvobození – s sebou lampiony a lucerničky, pietní akt k 80.výročí odhalení Památníku osvobození (1938),pěvecké vystoupení a státní hymna.

Na slavnosti na památku obdržíte zvláštní vydání „historických novin“ SILŮVKY V OBDOBÍ VZNIKU REPUBLIKY , které jako XIII .svazek edice Silůvky včera a dnes sestavil Radek Neužil na základě dochovaných dokumentů.

Fotbalové utkání na hřišti v Mělčanech

Fotbalový oddíl Tělocvičná jednota Sokol Mělčany oznamuje svým věrným příznivcům že v SOBOTU 20.10.2018 v 14.30 hodinsehraje mužstvo mužů na svém domácím hřišti mistrovské utkání s družstvem TJ Sokol Senorady. V NEDĚLI 21.10.2018 v 10.30 h sehraje na našem hřišti svoje mistrovské utkání mužstvo ŠATAVA s družstvem TJ SOKOL BUDKOVICE. Srdečně na obě utkání zvou hráči a výbor Fotbalového oddílu.

Dny otevřených dveří v okresním archivu

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na dny otevřených dveří našeho, ale vlastně i Vašeho archivu, Státního okresního archivu Brno-venkov, který spravuje Vaše jedinečné archiválie.
K příležitosti 100. výročí od vzniku Československa připravujeme nevšední výstavu, na které budou prezentovány autentické kronikářské záznamy kronikářů stovky obcí okresu o převratném roce 1918. Vybrané stoleté záznamy budou vystaveny společně se zvětšeninami originálů fotografií z návštěv prezidenta Tomáše G. Masaryka v našich obcích.
Dny otevřených dveří archivu pro občany proběhnou v pátek 26. 10. 2018 od 10.00 do 18.00 (poslední prohlídka) a v sobotu 27. 10. 2018 od 10.00 do 14.00 (poslední prohlídka), vstup zdarma.

Více na plakátku.

Oslava 100 let vzniku Československé republiky – sázení pamětní lípy, oslava 80.let odhalení Památníku osvobození

V pátek 26.10.2018 od 17.00 hodin – Oslava 100 let vzniku Československé republiky – sázení pamětní “ LÍPY REPUBLIKY“ v parku Na Rybníkách (křižovatka Kopaninky), účast a proslovy představitelů spolků a obce, recitace básně žákyní ZŠ, vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka z.s. (Moravský Krumlov), pěvecké vystoupení žáků ZŠ Silůvky, společný lampionový průvod k Památníku osvobození – s sebou lampiony a lucerničky, pietní akt k 80. výročí odhalení Památníku osvobození (1938),pěvecké vystoupení a státní hymna.

Na slavnosti na památku obdržíte zvláštní vydání „historických novin“ SILŮVKY V OBDOBÍ VZNIKU REPUBLIKY , které jako XIII .svazek edice Silůvky včera a dnes sestavil Radek Neužil na základě dochovaných dokumentů.