Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka se v obci Silůvky uskutečnila v sobotu 15.1.2022 od 13 hodin, kdy vás ve vašich domovech navštívili koledníci s pokladničkami. Letos bylo vybráno rekordních 42.505,- korun. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

Finanční obnos také můžete darovat převodem na účet sbírky: 66008822/0800, variabilní symbol 777966200 (viz leták).

Případně lze zaslat i dárcovskou DMS – bližší informace na letáku.