Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Změna termínů schůzek mladších dětí v oddílu Sokolík

Vedení skautského oddílu Sokolík se vzhledem ke zvýšenému zájmu mladších dětí rozhodlo přidat další termín a schůzky mladších (předškolní věk – 4. třída)  tak rozdělit na 2 skupiny. Je to z toho důvodu, že na poslední schůzku přišlo rekordních 37 dětí.
Nově se budou schůzky konat v těchto termínech rozdělených podle věku dětí:
– (předškolní věk – 1. třída) – sobota od 8.00 hod. do 9.45 hod.
– (2. třída – 4. třída) – sobota od 10.00 hod. do 11.45 hod.
Tyto změny platí od soboty 30. 9. V sobotu 23. 9. se schůzky kvůli účasti na mezioddílovém setkání SkaZa schůzky ruší.
Schůzky starších (5. – 9. třída) se nemění (sobota od 13.00 do 15.00 hod.).
Aktuální informace na sokolik.siluvky.cz

Informační list pro obyvatele obce Silůvky

Po kliknutí na obrázek vstoupíte do pravidelně doplňovaného archívu všech doposud vydaných čísel „Informačního listu pro obyvatele obce Silůvky“.

Naleznete zde nejen na dlouhé podzimní a zimní večery několik tisíc stran informací od roku 1999 do současnosti.