Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

 • Číst více...

  Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

  Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

  Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Česká pošta omezuje provoz svých poboček

Česká pošta od 19.3.2020 omezuje otvírací dobu svých poboček tak, že se zavřou nejpozději v 16 hod. Ruší také ve svých pobočkách víkendový provoz. Pobočky jsou od 7 do 9 hod. zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Pošta Ořechov oznamuje, že má zkrácenou provozní dobu od 8 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin.Česká pošta žádá veřejnost, aby navštěvovala pobočky jen v nejnutnějších případech.

Místní pražírna kávy Dalia Coffee oznamuje, že od 18.3. probíhá volný prodej kávy v omezeném rozsahu

Místní pražírna kávy Dalia Coffee oznamuje, že od 18.3. probíhá volný prodej kávy v omezeném rozsahu. Otevřeno bude pondělí, středa a pátek, od 16 do 18 h. Kávu si pokud možnost nejdříve objednejte telefonicky, s následným vyzvednutím, nebo přes e-shop. Pražírna také nabízí rozvoz po Silůvkách, stačí telefonická domluva. Prosíme, využívejte platbu kartou. Telefon: 739 522 220.

Martina Heliová

Dalia Coffee

tel: +420 739 522 220

www.daliacoffee.cz

Krizové opatření starosty obce Silůvky č.1-2020 ze dne 18.3.2020

Krizové opatření starosty č. 1/2020

 Každá osoba je povinna při pohybu na území obce Silůvky zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru. Pohybem podle věty první se rozumí pohyb umožněný dle článku 1. usnesení č.215 vlády České republiky ze dne 15.03.2020 publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 85/2020 Sb.

 Platnost a účinnost: Toto opatření starosty nabývá platnosti i účinnosti okamžikem vyhlášení.

Vyhlášeno dne 18. 03. 2020 v 16:00 hodin.

Krizové opatření starosty č.1-2020 Silůvky

Choďte ven co nejméně a noste prosím jakékoliv roušky

Žádáme občany, aby vycházeli z domova co nejméně. A když už musíte do práce, do obchodu, nebo k lékaři – noste prosím jakoukoliv roušku, nebo šátek na ústa. Dnes Vám jich rozdáme cca 400ks, ale ty vydrží jen na několik použití. A než seženu další, protože je to nyní nedostatkové zboží, vyrobte si, nebo ušijte si roušky pro sebe a pro své blízké sami. Pokud máte jakékoliv roušky navíc, zavolejte mi 724174351 a nabídněte je ostatním. Děkuji. Zdeněk Prax.

OÚ Silůvky nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům při zajištění nákupu,  vyzvednutí léků…aj.

Vážení spoluobčané, Obec a Obecní Úřad Silůvky nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům při zajištění nákupu,  vyzvednutí léků, telefonickou pomoc jak se chovat  po dobu vyhlášení karantény a omezeni volného pohybu osob. Budeme se snažit Vám pomoci zvládnout tuto nelehkou situaci. 
Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad na těchto tel. číslech:
547 225 127 pevná linka kancelář oú,    724 174 352 mobil kancelář oú,   724 174 351 starosta mobil.

Emaily: obec.siluvky@siluvky.czstarosta@siluvky.cz

info také na www.siluvky.cz

Roušky pro potřebné spoluobčany, kteří musí chodit ven z domova budeme mít k dispozici a rozvážet zítra v úterý během dne.  Zd.

Obecní úřad Silůvky – omezení návštěvnosti

Obecní úřad Silůvky: v rámci nutných protiepidemických opatření žádáme občany obce, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy Obecního úřadu Silůvky a přicházeli pouze v nezbytných záležitostech.

 • úřední hodiny pondělí a středa 16-19 h
 • nepřijímáme hotovostní platby
 • vyřizujte pouze nezbytné náležitosti
 • platby provádějte bezhotovostně
 • faktury vodné a stočné a poplatky – zaplatíte hotově až v měsících květnu a červnu 2020

V ostatních případech doporučujeme s úřadem komunikovat elektronickou cestou, kontaktujte nás emailem:  obec.siluvky@siluvky.cz, starosta@siluvky.cz ,

kontaktujte nás telefonicky : +420 547 225 127, +420 724 174 352, +420 724 147 351