Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Kontejnery v zimě

Kontejnery budou v zimním období otevřeny od 10 – 11 hodin v tyto dny:

4.1.2020, 18.1.2020, 1.2.2020, 15.2.2020, 29.2.2020, 14.3.2020, 28.3.2020

Poté již každou sobotu od 9 – 11 h.

Mimořádné spuštění sirén v úterý 17.12.2019 ve 12.00 hod.

‼️ INFORMACE PRO OBČANY ‼️

Na základě usnesení vlády ČR a rozkazu generálního ředitele HZS ČR dojde v úterý
17. prosince 2019 ve 12.00 hodin k uctění památky obětí tragické události v ostravské fakultní nemocnici.

Uctění proběhne formou spuštění varovných sirén se signálem PIETA. Bude se jednat o 140 sekund dlouhý nepřerušovaný tón.

Rybova mše vánoční – koncert pěveckého sboru Karla Němečka

Koncert známé “ Rybovy mše vánoční“ v podání smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka z Moravského Krumlova s orchestrem a sólisty z Městského divadla Brno. Začátek 28. prosince 2019 v 17.00 hodin v orlovně.

 

účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka, Moravský Krumlov

spoluúčinkuje: Pěvecké sdružení Vítězslav Novák, Znojmo

sólisté:

Romana Kružíková – Jedličková        : soprán

Iva Kružíková                                 : alt

Tomáš Kočan:                                : tenor

Jiří Miroslav Procházka:                   : bas

Přemysl Forst                                 : varhany

Jan Svoboda                                   : dirigent

 

Štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou

„Pojďte s námi do ovčince…“

se  jmenuje letošní štědrovečerní hra. Holky budou hrát ovce, kluci vlky, a ač v ní vystupují hlavně ovce a vlci, je to podobenství o Bohu a o nás lidech.

V Bibli se to ovcemi a pastýři jen hemží, bylo to tehdy nejčastější povolání a zdroj obživy.

Všichni praotcové byli pastýři, Abraham, Izák i Jákob, také Mojžíš, král David a nespočet dalších. Byli to nomádi, putovali se svými stády krajinou, pohybovali se i po pustých a odlehlých místech. Byli hodně venku, za každého počasí, museli umět stádo ochránit před dravou zvěří i před lupiči, museli jim dokázat najít dobrou pastvu, což v kamenité judské krajině není úplně snadné. Člověk vlastně nechápe, co tam ty ovce žerou, na čem se tam pasou, když část roku je tam vidět jen samé kamení a hlína.

Obraz života pastýře a ovcí se stal jedním z nejčastějších obrazů, kterým Bible mluví o vztahu Boha a člověka, Hospodina a jeho lidu.

Byl to obraz, který vycházel z každodenního života a tak byl dobře srozumitelný. Sama ovce je nešťastná a nesvá. Potřebuje stádo a to potřebuje  pastýře. Nám lidem se to sice někdy moc nelíbí, když jsme přirovnáni k ovcím, zvířeti stádovitému a nepříliš bystře vypadajícímu. Ale na druhou stranu je to zvíře užitečné a nenáročné, mírné a pokojné.

Mít opravdu dobrého pastýře je tedy výhra pro ovci i pro člověka. „Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku…“ tak začíná žalm 23, který zná snad každý. „Já jsem dobrý pastýř, dobrý pastýř položí svůj život za ovce…“ čteme Ježíšovo slovo v evangeliu.

A tak, když se jednou ovce rozhodnou opustit ohradu i pastýře, protože už je nebaví pořád stejný kopec, ke žrádlu pořád stejná tráva, a pořád to dojení… někde to jistě bude lepší… jak se jim asi povede? O tom bude letošní vánoční hra „Pojďte s námi do ovčince…“, kterou jsme už jednou hráli, v roce 2010. Protože ale děti rostou jako z vody, herecké obsazení bude komplet jiné.  Bude hezké, jak se k zážitkům z letošního provedení přidají vzpomínky na hru před devíti léty.

Díky péči rodiny Kačírkových se můžeme také těšit na chvíli s punčem, trochou cukroví a přátelského popovídání, než se všichni rozejdeme po hře domů ke štědrovečerní večeři.

 

Na štědrovečerní bohoslužbu s vánoční hrou, která bude veselá i vážná zároveň, Vás za všechny účinkující srdečně zvu. Martina Kadlecová, farářka

 

Prodej ovoce a zeleniny

Zelenina Juvita Uherský Brod bude v pondělí 16.12.2019 od 10:45 do 11:00 h,prodávat brambory z Vysočiny na uskladnění 15,- Kč/kg , cibuli na uskladnění, český česnek, jablka na uskladnění od 19,- Kč/kg, mandarinky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky 10,- Kč/ks.

Oznámení nemocnice Ivančice

V Nemocnici Ivančice, p.o. bude v termínu od 9.12. do 18.12.2019 odstaven RTG skiagrafický přístroj z důvodů řešení havarijní situace na stávajícím zařízení a jeho nutné výměny. V těchto dnech nebude možno provádět RTG skiagrafická vyšetření v naší nemocnici, z tohoto důvodu nebude nemocnice přijímat žádanky na tato vyšetření. V souvislosti s tímto omezením nebude možné provádět odborná vyšetření v našich ambulancích, pro která jsou nezbytné RTG snímky. Dále bude významně omezen provoz chirurgické ambulance, která je na dostupnosti RTG naprosto závislá. Pacienti by měli být (ve výše uvedeném termínu) přesměrováni do okolních zařízení disponujících potřebnými metodami. Jako alternativu k našemu pracovišti v případě nekomplikovaných a neakutních případů lze zmínit nejbližší rentgenová pracoviště v Moravském Krumlově, Zastávce u Brna, Židlochovicích, ze vzdálenějších pak pracoviště v Brně, Znojmě a Hustopečích.