Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Školní kuchyně nabízí možnost vaření a dodávky obědů

Vážení občané, školní kuchyně nabízí možnost vaření a dodávky obědů

pro nově přihlášené v době nepřítomnosti dětí a žáků ve škole.

Cena obědu je 80,- Kč

Rozvoz obědů v jednorázových jídelních boxech. (z důvodu zvýšených hygienických opatření) Nepotřebujete ani vlastní jídlonosiče.👍🍲🥗🥡

V případě zájmu volejte od 8 do 13 hodin na mobil. 731 588 223, nebo tel. 547 225 196.

Mgr. Petra Strádalová – ředitelka školy

Doporučení, informace a nabídka pomoci především seniorům v Silůvkách

Doporučení, informace a nabídka pomoci především seniorům v Silůvkách

Vážení spoluobčané,

jistě už víte z televizních a jiných zpravodajství, že vláda ČR rozhodla, že všichni mají při omezeném a pouze nutném pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště i povinnost zakrýt si nos a ústa a nosit roušku, respirátor, ústenku, šátek, šál, kapesník nebo jinou obdobnou ochrannou pomůcku sloužící k zamezení šíření kapénkových nemocí a koronaviru. Každá osoba je tedy povinna i při pohybu po obci Silůvky mimo bydliště zakrývat si ústa a nos. Během úterý a středy jsme Vám domů doručili „jednorázové“ ochranné roušky a kukly, které se mi podařilo zajistit minulý týden. K nim jsme přidávali i ručně šité roušky od místních šikovných švadlenek. Ty ušité slouží i k opakovanému použití po vhodné desinfekci. To však na delší dobu nouzového stavu nestačí a další látkové roušky pro vás ještě potřebujeme, abyste je mohli mít všichni v případě potřeby k dispozici. Prosíme všechny šikovné švadlenky, aby se také připojily k akci roušky všem. Máte roušky ušité navíc a nabídnete je svým sousedům?  Prosím dejte mi vědět SMS, nebo zavolejte na tel. 724174351. Přijedu pro ně a rádi je rozdáme potřebným lidem po Silůvkách. Roušky dáváme také průběžně k dispozici do obchodu a jsou i na obecním úřadě i na „rouškovníku“ u obecního úřadu.

Vláda ČR také rozhodla, že od pátku jsou zpřístupněny prodejny potravin, lékárny, pošty a drogerie v době od 7.00 do 9.00 hodin pouze pro osoby ve věku nad 65 let.

To znamená, že do prodejny potravin, lékárny, drogerie a na poštu můžete jít kdykoliv mají otevřeno, ovšem v době od 7.00 do 9.00 hodin je vyhrazeno nakupování pouze pro osoby ve věku nad 65 let.

Doporučuji obyvatelům a především seniorům nad 70 let, aby co nejméně vycházeli po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí a zahrady, s výjimkou neodkladné návštěvy lékaře, z důvodu nezbytného nákupu léků, nákupu potravin a základních životních potřeb. V případě, že potřebujete pomoc, obraťte se na své rodinné příslušníky a blízké, nebo na nás na obci.

  Jsme na obci připraveni Vám pomoci zvládnout tuto nelehkou situaci a nabízíme především osobám nad 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně vaření a dovozu obědů, nákupů potravin a léků.

   Neváhejte nás požádat o pomoc a kontaktovat obecní úřad Silůvky na těchto tel. číslech:

    724 174 352 mobil oú, 547 225 127 pevná linka kancelář oú,   

724 174 351  mobil starosta

emaily: obec.siluvky@siluvky.cz ,  starosta@siluvky.cz,

info. také na webových stránkách  :  http://www.siluvky.cz

                                                                                                                                 Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky

Česká pošta omezuje provoz svých poboček

Česká pošta od 19.3.2020 omezuje otvírací dobu svých poboček tak, že se zavřou nejpozději v 16 hod. Ruší také ve svých pobočkách víkendový provoz. Pobočky jsou od 7 do 9 hod. zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Pošta Ořechov oznamuje, že má zkrácenou provozní dobu od 8 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin.Česká pošta žádá veřejnost, aby navštěvovala pobočky jen v nejnutnějších případech.

Místní pražírna kávy Dalia Coffee oznamuje, že od 18.3. probíhá volný prodej kávy v omezeném rozsahu

Místní pražírna kávy Dalia Coffee oznamuje, že od 18.3. probíhá volný prodej kávy v omezeném rozsahu. Otevřeno bude pondělí, středa a pátek, od 16 do 18 h. Kávu si pokud možnost nejdříve objednejte telefonicky, s následným vyzvednutím, nebo přes e-shop. Pražírna také nabízí rozvoz po Silůvkách, stačí telefonická domluva. Prosíme, využívejte platbu kartou. Telefon: 739 522 220.

Martina Heliová

Dalia Coffee

tel: +420 739 522 220

www.daliacoffee.cz

Krizové opatření starosty obce Silůvky č.1-2020 ze dne 18.3.2020

Krizové opatření starosty č. 1/2020

 Každá osoba je povinna při pohybu na území obce Silůvky zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru. Pohybem podle věty první se rozumí pohyb umožněný dle článku 1. usnesení č.215 vlády České republiky ze dne 15.03.2020 publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 85/2020 Sb.

 Platnost a účinnost: Toto opatření starosty nabývá platnosti i účinnosti okamžikem vyhlášení.

Vyhlášeno dne 18. 03. 2020 v 16:00 hodin.

Krizové opatření starosty č.1-2020 Silůvky

Choďte ven co nejméně a noste prosím jakékoliv roušky

Žádáme občany, aby vycházeli z domova co nejméně. A když už musíte do práce, do obchodu, nebo k lékaři – noste prosím jakoukoliv roušku, nebo šátek na ústa. Dnes Vám jich rozdáme cca 400ks, ale ty vydrží jen na několik použití. A než seženu další, protože je to nyní nedostatkové zboží, vyrobte si, nebo ušijte si roušky pro sebe a pro své blízké sami. Pokud máte jakékoliv roušky navíc, zavolejte mi 724174351 a nabídněte je ostatním. Děkuji. Zdeněk Prax.