Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

 • Číst více...

  Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

  Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

  Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Krizové opatření starosty obce Silůvky č.1-2020 ze dne 18.3.2020

Krizové opatření starosty č. 1/2020

 Každá osoba je povinna při pohybu na území obce Silůvky zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru. Pohybem podle věty první se rozumí pohyb umožněný dle článku 1. usnesení č.215 vlády České republiky ze dne 15.03.2020 publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 85/2020 Sb.

 Platnost a účinnost: Toto opatření starosty nabývá platnosti i účinnosti okamžikem vyhlášení.

Vyhlášeno dne 18. 03. 2020 v 16:00 hodin.

Krizové opatření starosty č.1-2020 Silůvky

Choďte ven co nejméně a noste prosím jakékoliv roušky

Žádáme občany, aby vycházeli z domova co nejméně. A když už musíte do práce, do obchodu, nebo k lékaři – noste prosím jakoukoliv roušku, nebo šátek na ústa. Dnes Vám jich rozdáme cca 400ks, ale ty vydrží jen na několik použití. A než seženu další, protože je to nyní nedostatkové zboží, vyrobte si, nebo ušijte si roušky pro sebe a pro své blízké sami. Pokud máte jakékoliv roušky navíc, zavolejte mi 724174351 a nabídněte je ostatním. Děkuji. Zdeněk Prax.

Obecní úřad Silůvky – omezení návštěvnosti

Obecní úřad Silůvky: v rámci nutných protiepidemických opatření žádáme občany obce, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy Obecního úřadu Silůvky a přicházeli pouze v nezbytných záležitostech.

 • úřední hodiny pondělí a středa 16-19 h
 • nepřijímáme hotovostní platby
 • vyřizujte pouze nezbytné náležitosti
 • platby provádějte bezhotovostně
 • faktury vodné a stočné a poplatky – zaplatíte hotově až v měsících květnu a červnu 2020

V ostatních případech doporučujeme s úřadem komunikovat elektronickou cestou, kontaktujte nás emailem:  obec.siluvky@siluvky.cz, starosta@siluvky.cz ,

kontaktujte nás telefonicky : +420 547 225 127, +420 724 174 352, +420 724 147 351

MUDr.Kachlíková – dětská lékařka oznamuje úpravu ordinační doby od 8.00 do 10.00hod

MUDr.Kachlíková oznamuje protiepidemická opatření dle doporučení Lékařské komory:

– ordinační doba je zkrácena od 8.00 do 10.00 hod., úterní odpolední ordinace se zcela ruší

– neprovádí se očkování a preventivní prohlídky

– ruší se kojenecké poradny.

Využijte možnost zaslání e-receptu, konzultace přes telefon nebo email.

Děkuji a přeji pevné zdraví.    Frantová Dáša- sestra

Od 16.3.2020 do 24.3.2020 platí nové opatření vlády – omezení pohybu osob

Vláda České republiky vyhlásila na celém území ČR omezení pohybu osob s účinností od půlnoci z neděle 15. 3. na pondělí 16. 3. a s platností do 24. 3. 2020 do šesté hodiny ranní. To znamená zákaz volného pohybu na území celé České republiky s výjimkou cesty do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti.

Zákaz volného pohybu dále neplatí pro nezbytné cesty k lékaři, za rodinou nebo osobami blízkými, pro zajištění základních životních potřeb, jako je nákup potravin, léků či hygienického zboží, krmiva pro zvířata, vyřízení nezbytných úředních záležitostí, bankovních nebo poštovních služeb či doplnění pohonných hmot.

Další informace budeme aktualizovat během pondělí 16. 3.

Celé znění nařízení vlády najdete zde sb0035-2020

Noste roušky na ústa, když jdete ven – doporučují všichni, ale co když se nedají sehnat? – vyrobte, nebo ušijte si je zatím sami a noste je alespoň pro částečnou ochranu sebe a svého okolí.

Všichni doporučují nosit roušky na ústa, ale roušky  jsou nedostatkovým zbožím. Podařilo se mi jich zatím sehnat pro Silůvky cca 400ks (potřebným lidem, kteří musí jít ven z domu se budou rozvážet v úterý 17.3.2020). Stát bude ze svých rezerv zásobovat nejprve zdravotníky, policisty a pracovníky v dopravě a obchodech. Doporučuji proto, než budou roušky i pro všechny běžné obyvatele, roušku si zatím vyrobit, nebo ušít z více vrstev bavlněné látky. !!! Roušky je dobré nosit zejména tehdy, vydáváte-li se do míst s větší koncentrací lidí, tedy k lékaři, na nákup, do lékárny, na poštu a podobně. Pamatujte přitom, že nejde primárně o vaši, ale zejména o ochranu druhých.!!! 
Zdeněk Prax

Jak si vyrobit roušku doma? Zde návody 

Aktuální informace k situaci s koronavirem a nové  tísňové lince 1212 ministerstva zdravotnictví zde.

AKTUALIZOVÁNO 14.3.2020 – Preventivní opatření, zákazy a nařízení týkající se obce a občanů obce Silůvky vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu vládou ČR

Vážení občané,

vzhledem k aktuální situaci vyhlášení nouzového stavu vládou ČR Vás informujeme, že vláda mimo jiné zakazuje:

všechny divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání orgánů veřejné moci a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby.

Vláda ČR rozhodla s účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o uzavření obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. viz příloha .

Vláda zakazuje od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 přítomnost veřejnosti  v provozovnách stravovacích a restauračních služeb.

Vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, bazény, koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie, turistické informační centra.

Nově od 14.3.2020 zakazuje přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích s účastí nad 30 osob ve stejný čas a zakazuje prodej na tržnicích a tržištích

Vláda zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách, školských zařízeních a v uměleckých školách.

Vláda zakazuje cestování do rizikových oblastí okolních států Rakouska a Německa a do dalších zemí Evropské unie Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, dále Čína, Jižní Korea a Írán.

Vláda nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin

1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky.

2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka

Dále bylo v naší obci provedeno preventivní opatření uzavřením provozu mateřské školy.

Konkrétně v obci Silůvky bude po dobu vyhlášeného nouzového stavu na 30 dnů

 • uzavřena Základní i Mateřská škola
 • uzavřena obecní knihovna
 • uzavřena sokolovna a sál orlovny –  provoz (cvičení, tréninky malých skupin) je možný po dohodě s výborem spolků  –  platí ovšem omezení účastí nad 30 osob ve stejný čas

Ostatní venkovní sportoviště a hřiště jsou plně k dispozici – platí omezení účastí nad 30 osob ve stejný čas

V DPS Silůvky jsou zavedeny zvýšené hygienické opatření a platí zde zákaz návštěv, to neplatí pro rodinné příslušníky obyvatelů DPS.

Všechny restaurace a hospody budou uzavřeny do 24.3.2020

Nebudou se konat nedělní bohoslužby v Evangelickém kostele, v kapli v Pršticích, v Ořechově ani v Tikovicích

Nebudou se konat nejbližší plánované akce:

dětský maškarní karneval a beseda s cestovatelem

Obchod s potravinami MINIMARKET pana Miroslava Bučka je plně v provozu s dostatkem zásob potravin.

 Předem děkujeme všem zodpovědným občanům za spolupráci a dodržování nařízených opatření a věříme, že se nám brzy podaří navrátit k běžnému životu.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky