AKTUALIZOVÁNO 14.3.2020 – Preventivní opatření, zákazy a nařízení týkající se obce a občanů obce Silůvky vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu vládou ČR

Vážení občané,

vzhledem k aktuální situaci vyhlášení nouzového stavu vládou ČR Vás informujeme, že vláda mimo jiné zakazuje:

všechny divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání orgánů veřejné moci a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby.

Vláda ČR rozhodla s účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o uzavření obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. viz příloha .

Vláda zakazuje od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 přítomnost veřejnosti  v provozovnách stravovacích a restauračních služeb.

Vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, bazény, koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie, turistické informační centra.

Nově od 14.3.2020 zakazuje přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích s účastí nad 30 osob ve stejný čas a zakazuje prodej na tržnicích a tržištích

Vláda zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách, školských zařízeních a v uměleckých školách.

Vláda zakazuje cestování do rizikových oblastí okolních států Rakouska a Německa a do dalších zemí Evropské unie Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, dále Čína, Jižní Korea a Írán.

Vláda nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin

1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky.

2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka

Dále bylo v naší obci provedeno preventivní opatření uzavřením provozu mateřské školy.

Konkrétně v obci Silůvky bude po dobu vyhlášeného nouzového stavu na 30 dnů

  • uzavřena Základní i Mateřská škola
  • uzavřena obecní knihovna
  • uzavřena sokolovna a sál orlovny –  provoz (cvičení, tréninky malých skupin) je možný po dohodě s výborem spolků  –  platí ovšem omezení účastí nad 30 osob ve stejný čas

Ostatní venkovní sportoviště a hřiště jsou plně k dispozici – platí omezení účastí nad 30 osob ve stejný čas

V DPS Silůvky jsou zavedeny zvýšené hygienické opatření a platí zde zákaz návštěv, to neplatí pro rodinné příslušníky obyvatelů DPS.

Všechny restaurace a hospody budou uzavřeny do 24.3.2020

Nebudou se konat nedělní bohoslužby v Evangelickém kostele, v kapli v Pršticích, v Ořechově ani v Tikovicích

Nebudou se konat nejbližší plánované akce:

dětský maškarní karneval a beseda s cestovatelem

Obchod s potravinami MINIMARKET pana Miroslava Bučka je plně v provozu s dostatkem zásob potravin.

 Předem děkujeme všem zodpovědným občanům za spolupráci a dodržování nařízených opatření a věříme, že se nám brzy podaří navrátit k běžnému životu.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky