Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice ze dne 13. 3. a 14.3. 2020

Krizový štáb ORP Šlapanice doporučuje:

 Obyvatelům všech obcí ve správním obvodu dodržovat veškerá opatření vyplývající z vyhlášeného nouzového stavu, zvláště karanténu, minimalizovat kontakty, dodržovat odstupy a většinu času zůstávat doma.V případě obtíží kontaktovat přednostně bezplatnou tel. linku 800 129 921, která je v provozu nonstop.

Seniorům: omezit pobyt ve skupinách, omezit nákupy, navštěvovat lékaře jen v nezbytných případech a návštěvu s lékařem předem telefonicky konzultovat.

Rodičům dětí: do péče mateřské školy předávejte jen absolutně zdravé děti, případně děti ponechejte doma.

Zřizovatelům MŠ: uzavřít tato zařízení MŠ podle místních podmínek

Starostům ORP Šlapanice:Uzavřít kulturní, společenská a sportovní zařízení obcí. Stejné opatření přijmout u příspěvkových zařízení obcí od soboty 14. 3. 2020 (kluby seniorů, mateřská centra, kulturní domy)pro domy s pečovatelskou službou a jiná sociální zařízení zajištění zvýšených hygienických opatření (dezinfekce u vstupu do zařízení)pověřit obecní policie kontrolou dodržování otevírací doby restauračních zařízení

Krizový štáb ORP Šlapanice doporučuje dobrovolným organizacím a spolkům v obcích:respektovat zákaz shromažďování, uzavřít kulturní, společenská a sportovní zařízení spolků, omezit tréninkovou a sportovní činnost.

Městský úřad Šlapanice žádá občany:  v rámci nutných protiepidemických opatření žádáme občany obcí, které jsou součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností města Šlapanice, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy Městského úřadu Šlapanice a přicházeli pouze v nezbytných záležitostech a to v omezených úředních hodinách pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod. V ostatních případech doporučujeme s úřadem komunikovat elektronickou cestou, telefonicky nebo prostřednictvím služeb České pošty.

Zápis z druhého jednání KŠ ORP Šlapanice, dne 14.03.2020

Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice ze dne 13. 3. 2020