Obecní úřad Silůvky – omezení návštěvnosti

Obecní úřad Silůvky: v rámci nutných protiepidemických opatření žádáme občany obce, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy Obecního úřadu Silůvky a přicházeli pouze v nezbytných záležitostech.

  • úřední hodiny pondělí a středa 16-19 h
  • nepřijímáme hotovostní platby
  • vyřizujte pouze nezbytné náležitosti
  • platby provádějte bezhotovostně
  • faktury vodné a stočné a poplatky – zaplatíte hotově až v měsících květnu a červnu 2020

V ostatních případech doporučujeme s úřadem komunikovat elektronickou cestou, kontaktujte nás emailem:  obec.siluvky@siluvky.cz, starosta@siluvky.cz ,

kontaktujte nás telefonicky : +420 547 225 127, +420 724 174 352, +420 724 147 351