Brigáda na hřišti

V sobotu 4. 4. 2009 od 8.00 hodin se uskutečnila brigáda na hřišti Pod Lípami.

Co všechno se povedlo udělat na brigádě ?

– Vyhrabali jsme suchou trávu a staré listí, klacky kamínky a psí ovínka ze hřiště
– Zasypali jsme nerovnosti na hřišti
– Dokončili jsme výrobu laviček, s kterou jsme začali v lednu
– Dovezli jsme nové stojany na kola, které vyrobil ze silných kmenů přerostlých akátů Květoš
– Vysekali a vyřezali jsme mlází kolem vrchní hrany připravovaného víceúčelového hřiště, abychom mohli následně udělat bezpečnostní oplocení
– Uklidili a spálili jsme ořezané větve, čamprčí a keře

Chlapi přišli v hojném počtu. Zúčastnilo se přes 30 brigádníků. Všem zúčastněným patří poděkování, udělal se veliký kus práce.
Už odpoledne a až do večera hráli malí kluci fotbal na upraveném hřišti a pekli si brambory v popelu ohniště.

Ostatní je patrné na fotografiích od Jendy Rybníčka.

Zdeněk Prax