Děkovný dopis ředitele Oblastní charity Rajhrad

Dobrý den,

dovoluji si Vám předat touto cestou poděkování ředitele Oblastní charity Rajhrad Ing. Bílého všem koledníkům, dárcům a organizátorům Tříkrálové sbírky 2015.

Děkujeme za nezištnou pomoc a ochotu koledníků i podporu a štědrost dárců vašeho města /obce.

Text dopisu najdete zde.

Pro informaci a porovnání posílám v příloze také výsledky letošní sbírky z jiných obcí v působnosti OCH Rajhrad a z minulých ročníků.

Pro zajímavost se můžete podívat na podrobné výsledky TS 2015 v celé České republice, ze kterých  zjistíte, že ve vašem městě/obci žijí  nejobětavější koledníci a  nejštědřejšími dárci, čehož si velmi vážíme.

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu.

Ing. Hana Bělehradová

asistentka Úseku práce s veřejností a sbírkový koordinátor

mobil: 737 220 085 ,   e-mail: hana.belehradova@rajhrad.charita.cz