Denní výluky drážní dopravy na trati č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou (úsek Moravské Bránice – Oslavany) ve dnech 12. až 16. 10. 2009

Správa železniční dopravní cesty, s. o. (provozovatel železniční infrastruktury), za účelem čištění skal, vyloučí ve dnech 12. až 16. 10. 2009, vždy v době od 7.25 hod. do 17.25 hod., drážní dopravu v úseku Moravské Bránice – Oslavany.

Náhradní doprava bude zajištěna:

  • v trati Moravské Bránice – Ivančice a opačně u vlaků 14412, 14415, 14416, 14419, 14420, 14423, 14424, 14427, 14426, 14429
  • v trati Moravské Bránice -Oslavany a opačně u vlaků 14414, 14417, 14418, 14421, 14422, 14425, 4444, 4441, 4446, 4443

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

  • Moravské Bránice -před výpravní budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Moravské Bránice, žel. st.“);
  • Ivančice letovisko -na zastávce autobusů IDS „Ivančice, Stříbský mlýn“;
  • Ivančice město -na veřejné komunikaci u zastávky;
  • Ivančice -před výpravní budovou;
  • Oslavany -před výpravní budovou.

 

Omezení služeb uvedených v jízdním řádu:

  • rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol – služba se neposkytuje. Spoluzavazadla se přepravují v autobusech náhradní dopravy v omezeném rozsahu do zaplnění k tomu určeného místa. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost.

Přeprava větších skupin cestujících:

S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy je nutno u skupinových přeprav cestujících (školní výlety, turistické akce apod.) nahlásit požadavek na přepravu. Požadavek je nutno uplatnit alespoň dva pracovní dny předem, a to buď telefonicky nebo e-mailem na Kontaktním centru Českých drah, a. s. – tel.: 840 112 113, e-mail: info@cd.cz. Na tomto pracovišti Vám rovněž poskytneme bližší informace o organizaci dopravy po dobu výluky.

Omlouváme se cestujícím za případné problémy, které mohou vzniknout v souvislosti s výlukovou činností státní organizace Správa železniční dopravní cesty.