Humanitární sbírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost, vyhlašuje společně s Obcí Silůvky

H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

dne: pátek 4.12.2009 od 8 do 12 h
sobota 5.12.2009 od 9 do 11 h

místo: dvůr obecního úřadu

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203