Informace o sčítání obyvatelstva

Na Elektronickou úřední desku bylo dáno oznámení o jménu sčítacího komisaře v obci Silůvky pro Sčítání lidu, domů a bytů – viz. příloha. Obec Silůvky je jeden sčítací obvod (č. 576013), sčítacím komisařem je paní Blanka Hronová, číslo jejího služebního průkazu je 00-11-95136.