Informace o zavedení elektronických občanských průkazů a výluka na přepážce cestovních dokladů

Městský úřad Šlapanice oznamuje, že od 1.1.2012 budou vydávány nové typy občanských průkazů. Žádosti o vydání stávajícícho občanského průkazu je možno podat na Obecním úřadě v Ořechově nejpozději do 30.11.2011 a na Městském úřadě Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 2 nejpozději do 14.12.2011. Stávající OP zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou.
Také budou od 23.12.2011 do 2.1.2012 celostátně uzavřeny přepážky pro vydávání cestovních dokladů – e-pasů.
Více informací na elektronické úřední desce.