Informace občanům od firmy van Gansewinkel, a.s.

Firma van Gansewinkel a.s. prosí občany, kteří topí pevnými palivy, případně v krbu, aby sypali do nádob (kovových) pouze studený popel. V případě, že bude při svozu identifikován horký popel v nádobě, nebude tato svezena. Důvodem je možnost vznícení obsahu KUKA vozu.

Několik těchto případů firma již řešila jak v loňském roce, tak už i v letošním. Někteří občané nasypou do nádoby popel „na poslední chvíli“ před svozem, kdy osádka nezjistí, že je nádoba zahřátá a po výsypu začne doutnat auto. V lepším případě se podaří hasičům prolít obsah vodou a není nutné jej vysypat z KUKA vozu. V některých případech bohužel dochází i k tomu, že osádka musí celý obsah vysypat na místě v obci a pak vyčkat uhašení hasiči. Poté se musí znovu naložit.