Jarní svoz nebezpečného odpadu

Mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 4. května 2019

– U zastávky – na návsi , od 10.00 do 12.00 hodin. Plakátek najdete zde.