Kniha o Dolních Kounicích

V pátek 31. října 2014 byla v kulturním domě v Dolních Kounicích představena veřejnosti výjimečná kniha dolnokounického kronikáře pana Bruno Němce nazvaná „Dolní Kounice – příběh města“. Kniha o rozsahu 412 stran je tištěna plnobarevně na křídovém papíru. Je v ní obsaženo velké množství dosud nepublikovaných fotografií, historických dokumentů a především přehledně utříděný a čtivě psaný text zachycující ucelenou historii města Dolních Kounic od pravěkých nálezů po současnost. Pokud někdo o tuto krásnou knihu máte zájem, je možnost jejího zakoupení v informačním centru na Městském úřadě v Dolních Kounicích. Cena 250,- Kč.

Knihu si rovněž můžete zapůjčit v místní lidové knihovně v Silůvkách.

Město Dolní Kounice vás také zve na zimní prohlídky města. Plakátek najdete zde.