Koncert – Lukášovy pašije v evangelickém kostele

Srdečně Vás zveme na Lukášovy pašije podle rukopisu J. S. Bacha.

Zahraje a zazpívá Brněnský ekumenický sbor.

Do velikonočního týdne můžete vstoupit nejen jako posluchači. Ke zpěvu některých chorálů budou přizváni všichni, melodie jsou známé kostelové písně, tištěné texty budou k dispozici. Každý, kdo by se chtěl na zpěv dopředu připravit (a ne si jen zpívat v duchu nebo broukat pod fousy:) je zván na zkoušku silůveckého pěveckého sboru, který se bude místy k Brněnskému ekumenickému sboru přidávat. Prožitek Pašijí to jistě umocní. Zájemci o takovéto přidání se k provedení pašijí (z lavice, nenápadně, takže žádný strach, nejedná se o vystupování:)), ať sledují webovou stránku silůvky.evangnet.cz, kde budou 14 dní před koncertem oznámena data zkoušek.

Květná neděle 25. 3. 2018 v 17.00 – Evangelický kostel Silůvky.

vstupné dobrovolné

Za účinkující i pořadatele zve Martina Kadlecová

Více najdete v plakátcích zde a zde.