Kulturní program v Silůvkách na 1. adventní neděli!

V neděli 2. prosince 2012 se v sokolovně uskuteční Adventní koncert. Začátek v 15:30 hod. Hraje  Cimbálová muzika z Milotic.  Vstupné 60,- Kč.

Na koncert bude navazovat od 19:00 hod na návsi slavnostní rozsvěcování vánočního stromu. Pod stromem vystoupí a zahrají Silůvští žáci z Umělecké školy  Ořechov:

Akordeonové trio Petr Thiel, Ondřej Dudík, p. uč. Hana Kalendová.

Žesťový soubor (trio) – Karel Novotný – trubka, Petr Kadlec – baryton, p.uč. Lukáš Daněk – trubka.

Po nich vystoupí se svým pásmem žáci ZŠ a MŠ  Silůvky. Více zde-

Občerstvení, horké nápoje a dárečky pro děti jsou zajištěny.