Mobilní svoz nebezpečného odpadu

proběhne v sobotu 15. října 2016 u autobusové zastávky od 9 do 11 hodin.

NEBEZPEČNÝ   ODPAD – v rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat:

Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky

 

ZPĚTNÝ ODBĚR – v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:

Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky…atd.

Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény…atd.

Spotřebitelská zařízení: Televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, rádia..atd.)

Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich příslušenství, telefony..atd.

Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje… atd.

Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky… atd.