Mobilní svoz odpadu

Mobilní svoz odpadu proběhne 10. října 2009 na stanovišti Silůvky – autobusová zastávka od 8:30 do 10:30.

NEBEZPEČNÝ ODPAD – v rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky

ZPĚTNÝ ODBĚR – v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky…atd.
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény…atd.
Spotřebitelská zařízení: Televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, rádia..atd.)
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich příslušenství, telefony..atd.
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky… atd.
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje… atd.